Minibus prevoz Beograd - Prevoz putnika do Aerodroma Nikola Tesla Beograd


MINIBUS PREVOZ BEOGRAD - SRBIJA

Prevoz putnika nije linijski, već se organizuje po potrebi za pojedince ili grupe putnika po principu iznajmljivanja vozila sa vozačem.

Minibus prevoz putnika Beograd - Najam minibus vozila za prevoz putnika sa vozačem na sat, dan i više danaMinibus prevoz vozilima agencije Tea Tours za prevoz putnika u Beogradu i Srbiji podrazumeva minibus prevoz pojedinaca i grupa putnika sa jedne na drugu adresu ili mesto prema dogovoru. Minibus prevoz se ugovara pre početka putovanja, tako da ne postoje bilo kakve nepoznanice u pogledu cene ili načina pružanja i trajanja usluge.

Minibus prevoz se kao i kombi prevoz putnika ugovara kao iznajmljivanje kombija sa vozačem koji je klijentu na raspolaganju tokom celog perioda korišćenja usluge.

Iznajmljivanje minibusa sa vozačem se može ugovoriti na sat, dan ili na više dana, a to podrazumeva:

Iznajmljivanje minibusa sa vozačem na sat

Iznajmljivanje minibusa sa vozačem na sat se najčešće radi u slučaju potrebe za prevozom putnika na kraćim relacijama i uglavnom u jednom smeru. Ovu uslugu uglavnom koriste pojednici ili grupe za prevoz od hotela do aerodroma i autobuskih stanica, kao i za prevoz od mesta dolaska (aerodrom i sl.) do hotela i drugih smeštajnih kapaciteta ili adresa.

Cena se u slučaju iznajmljivanja minibusa sa vozačem na sat računa na osnovu broja putnika, kilometraže i sl. Okvirnu cenu prevoza putnika minibusom po satu ili kilometru možete pogledati na stranici cena minibus prevoza.

Iznajmljivanje minibusa sa vozačem na dan

Iznajmljivanje minibusa sa vozačem na dan predstavlja najam minibusa sa vozačem na jedan Auto dan (najam vozila sa vozačem do 12 sati angažovanja i to do 250km (zbirno u oba pravca).

U cenu su uračunati gorivo i vozač, dok putarine nisu uračunate i idu na teret klijenta.

Iznajmljivanje minibusa sa vozačem na više dana

Iznajmljivanje minibusa sa vozačem na više dana predstavlja najam minibus vozila sa vozačem na više Auto dana (1 auto dan je najam vozila sa vozačem do 12 sati angažovanja dnevno).

U cenu su uračunati gorivo i vozač, dok putarine nisu uračunate i idu na teret klijenta. U slučaju najma minibus vozila sa vozačem na više dana, klijent obezbeđuje smeštaj i hranu za vozača u toku korišćenja usluge za sve dane nakon prvog auto dana.